Välkommen till
Kambua International

Kambua International är en av världens största aktörer på marknaden för sports trading.
Vi förvaltar en strategisk placerings- och vinstdelningsprodukt som dagligen placerar i något av alla de globala sportevent som äger rum. Produkten erbjuder en hög förväntad avkastning, vilket vi också levererat vid företagets samtliga verksamhetsår.
Det gör oss på många sätt unika.

Vi öppnar för dina
möjligheter

Växer i snabb takt

Kambua International förvaltar idag många kunders placeringar och växer i snabb takt.
För närvarande äger Kambua International, via sitt säljbolag, representation i såväl Sverige, Finland, England som USA, men planerar att inom kort att expandera ytterligare.
Intresset för Kambua International ökar ständigt och vi upplever nu stor attraktionskraft från en rad andra marknader.

Sponsring
- ett sätt att skänka tillbaka

Sponsorsatsningarna är ett sätt för oss att ge tillbaka till den viktiga idrottsrörelsen som också stämmer väl överens med våra värderingar i frågor om integration, gemenskap, samhörighet och glädje.
Det gör i sin tur att vi också investerar i en rad CSR- och välgörenhetsprojekt.