Kambua i Dagens Industri

Publicerad: 2018-11-14

Sent igår, tisdag, publicerade affärstidningen Dagens Industri en artikel om Kambua International.
I artikeln omtalades företagets goda affär, placeringsprodukt och mjukvara.

Dagens Industri berättar om Kambuas verksamhet och affär samt att spar- och vinstdelningsprodukten årligen avkastat 25 procent.
Det gör Kambua till ett företag med mycket hög kundnöjdhet. Enligt den senast enkätundersökningen svarar cirka 99 procent av placerarna att de är mycket tillfreds med såväl företaget som produkten.
Dagens Industri valde emellertid att senare plocka bort artikeln från sin nätupplagas förstasida.
Kambua vill också passa på att förtydliga att den förundersökning som omnämns i artikeln inte har någonting med Kambua International Ltd, Malta, att göra. Som tidigare meddelats är alltså Kambuas säte sedan ett år tillbaka, precis som hundratals andra svenska bolag, på Malta. Därmed lyder Kambua under EU:s mer transparenta redovisningsregler.
Den utredning som omnämns handlar enbart om bokföringen för det gamla seychellernabolaget samt frågan om huvudägaren Stefan Sandströms egen skattskyldighet, en tvist som är känd sedan länge.
Dagens Industri var dessutom noga med att understryka att den sedan länge pågående förundersökningen i n t e handlar om att Kambua på något sätt skulle bedriva någon typ av oetisk eller annan sorts bedräglig verksamhet.

Visa fler nyheter

Logga in

Logga in för att se dina resultat.

Portal Trades

Kontakta oss