Om oss

Kambua International är i sin nuvarande form en marknadsaktör sedan 2012.
En kort tid innan kunde programmerarna presentera den allra första versionen av den unika mjukvaran som, tack vare intelligenta algoritmer, på kort tid och varje dag äger förmågan att identifiera spelmarknadens mest lämpliga objekt – alltifrån fotboll, ishockey, handboll, basket eller någon annan av alla de idrottsevenemang som dagligen äger rum.
Sedan starten genererar mjukvaran en träffsäkerhet på cirka 70 procent av samtliga genomförda matcher, vilket medfört en historisk avkastning till kunderna om cirka 25 procent per år.
Det har vi lyckats infria vid samtliga verksamhetsår.
Vi talar därför om att vi genomför så kallade trades i sport.
För närvarande äger Kambua International, via sitt säljbolag, representation i såväl Sverige, Finland, England som USA.

En av de stora skillnaderna mellan traditionella sparalternativ och Kambua International är att placeringarna i mindre utsträckning påverkas av andra osäkra faktorer – politiska utspel, fallande börser eller konjunktursvängningar.
För att ytterligare begränsa risken samt skydda placerarnas medel använder vi bara en del av det placerade kapitalet vid varje trade.
Enligt gällande EU-lagstifning är dessutom avkastningen redan beskattad för unionens medborgare. För övriga kunder gäller respektive nationell lagstiftning.
Kort sagt, Kambua förvaltar en strategisk placerings- och vinstdelningsprodukt som dagligen placerar i något av alla de globala sportevent som äger rum.
Och kunden får naturligtvis också dagligen resultatinformation, utfallet av placeringen och kan själv följa utvecklingen.
Värdet av placeringen redovisas också på antingen appen eller i kundens inloggade läge, som speglar tillgodohavandet.

För en tid sedan flyttade Kambua International – i likhet med många andra företag – verksamheten till Malta, vilket medför att vi nu också verkar inom EU och lyder under en mer transparent redovisnings- och informationsplikt.

Kambua International valde även för en tid sedan att bli mer publika och i större utsträckning lansera vårt varumärke samt erbjudande. Bland annat inledde vi flertalet sponsorprojekt och investerar nu i hårdsatsande Kalmar HC som i år avancerade till HockeyEttan samt Broberg/Söderhamn Bandy.
Dessutom medverkar Kambua i en rad professionella golfsamarbeten samt satsning på talanger.
Och en av företagets representanter i USA är ingen mindre än den tidigare storspelaren Anders Forsbrand som fortfarande, näst efter Henrik Stenson, är den mest framgångsrike svensken på Europatouren.
Sponsorsatsningarna är ett sätt för oss att ge tillbaka till den viktiga idrottsrörelsen som också stämmer väl överens med företagets värderingar i frågor om integration, gemenskap, samhörighet och glädje.
Det gör också att vi satsar i en rad välgörenhets och CSR-projekt. Vi stöttar bland andra Vid Din Sida, för äldre hemlösa, Rädda Barnen samt organisationen Reaching Hand som arbetar mot fattigdom och för utbildning i några av Sydafrikas mest utsatta områden.

Kambua International är ett företag på frammarsch och allt fler placerare upptäcker vårt erbjudande. För närvarande upplever vi begränsad konkurrens av mindre branschaktörer och vår utveckling är stark. Vi hoppas också att inom kort presentera fler erbjudanden och spännande samarbeten.
Är du intresserad av att komma i kontakt med oss:

Kontakta oss

Logga in

Logga in för att se dina resultat.

Portal Trades

Kontakta oss